Congrats, grads of 2015 BIOS

2015 BIOS Group Photo

2015 BIOS students

 
Chen, Guang-hui
Chen, Xin-yu
Dai, Yi-fan
Ding, Zhuo-kun
 
Feng, Xin-ran
Fu, Xue-cong
Huang, Xu
Huang, Ye-chong
 
Hu, Chen
Hu, Wei-qi
Jiang, Wen
Jin, Sheng-yan
 
Liu, Wei-kang
Liu, Xiao-jia
Luo, Yu-hui
Mo, Ao-wei
 
Ni, Ying-yue
Pu, Yuan-shu
Shi, Ting
Si, Yu-fei
 
Sun, Li-hua
Wang, Li-jue
Wang, Wen-yuan
Wang, Ying-zhi
 
Wang, Yu-kai
Wang, Yu-qi
Wang, Zhi-yuan
Xie, Yang
 
Xu, Chao-yi
Yang, Zheng-yuan
Ye, Xuan-jia
Yuan, Xin-hui
 
Zhai, Cheng-yu
Zhang, Chen-hao
Zhang, Hong-tao
Zhang, Wen-min
 
Zhang, Yi-yang
Zhang, Zhi-hai
Zhou, Mu-ya
Zhou, Yi-ren
 
Zhu, Yan-Ming

2015 BIOS modules

Biochemistry

Aseptic technique
Principles of protein purification and separation
Protein separation by SDS-PAGE
Protein purification by affinity column

Cell Biology

Tissue culture
Prepare microscope slides
PCR amplify a gene of interest
Gibson assembly
Make good controls
Optimize an experimental protocol, yourself

Genetics

Zebrafish husbandry
Recognize all stages of fish development
Use microscopes to identify fish physiology
Gentoyping by PCR
Experimental design

Plant Biology

Plant dissection
Understand photoreceptors
Data collection and scoring
 

Animal Behavior

Handle fly and mouse
Fly crosses
Mouse genotyping
Data collection and graphing