congratulations, 2018 BIOS participates

2018 BIOS Group Photo

2018 BIOS students

 
Bao, Wei-feng
Chen, Zi-ang
Cui, Yan-lin
Ding, Yue-cen
 
Fang, Yun-zheng
Fei, Si-qi
Gao, Wen-qiang
Han, Jia-wei
 
Han, Yang
Hu, Hai-chen
Hu, Jian-yi
Huang, Yu-chao
 
Li, Chen
Li, Yu-chang
Lin, Yun-zhi
Liu, Nai-rong
 
Liu, Zhi-han
Lu, Yi
Lu, Sheng-yi
Ma, Qin-yi
 
Miao, Xi-dan
Qiu, Rui-yi
Sun, Hang
Sun, Yue-han
 
Tao, Chen-chen
Wang, Jia-yi
Wang, Wu-shuang
Wang, Yi-ran
 
Wang, Zi-hao
Wu, Jia-rui
Wu, Yue
Xiao, Zhi
 
Xie, Yu-qi
Xu, Cai-li
Yan, Wen-xin
Yan, Xin-heng
 
Yan, Ting-meng
Yang, Kun-peng
Ye, Lin
Ye, Shi-qi
 
Ye, Yu-qian
Yu, Ru-yi
Yu, Rui-xian
Yu, Shi-yi
 
Zhang, Chu-yue
Zhang, Rui-jia
Zhang, Xing-yu
Zhang, Zi-xuan
 
Zhao, Xin-yi
Zheng, Chen
Zhu, Zi-han
Zou, Si-yuan
 
Zuo, Zi-ang

2018 BIOS modules

Biochemistry

Aseptic technique
Principles of protein purification and separation
Protein separation by SDS-PAGE
Protein purification and enzymatic assay
Protein structure and modeling

Cell Biology

Make good controls
Tissue culture and mammalian cell transfection
Prepare slides for microscopy
PCR amplify a gene of interest and Gibson assembly
Optimize an experimental protocol, yourselfMouse Genetics

Handle mouse
Animal rights and animal welfare
Mouse genotyping
Animal behavior analysis
Behavioral phenotypic experiment design

Fish Genetics

Zebrafish husbandry
Recognize all stages of fish embryo development
Microinjection
Drug treatment and phenotype observation
Fish genotypingPlant Genetics

Arabidopsis dissection
Score pollen to identify fertility defects
Pollination and design reciprocal crossings
Plant genomic DNA extraction and genotyping

Fly Genetics

Handle adult fly and its embryo
Fly cross and related knowledges
Identify balancer markers and design cross
Transposable elements in fly


Phenotypic detection of seedlings
Tobacco transient transfection
Agrobacterium-mediated transformation
Effects of light on plant growth and development

2018 Outstanding BIOS teaching assistants

 
Zhou, Li
Li, Hao
Zhou, Hai-tao
Chen, Wan-li
 
Shao, Xue-lian
Li, Guan-luan
Pan, Yu-yin
Xie, Fa-min
 
Wang, Jing-yu