congratulations, 2019 BIOS participates

2019 BIOS Group Photo

2019 BIOS students

 
Bi, Xiao-jian
Cao, Jia-lin
Cao, Jing-yu
Zeng, Rui
 
Chang, Shi-chu
Feng, Xin-yu
Han, Cheng-zhi
Hu, An-kang
 
Huang, Jing-bo
Jin, Zi-chen
Li, Hong-yong
Li, Xin-ran
 
Li, Yu-shan
Liang, Shuo-jin
Liu, Jing-xuan
Liu, Yi-chen
 
Liu, Yuan-yuan
Liu, Zheng
Miu, Shu-yan
Mu, Kun-ting
 
Ouyang, Yu-xiao
Shi, Yi-fan
Sun, Rui-chang
Sun, Yu-xin
 
Tao, Jia-jun
Tian, Shi-zheng
Wang, Yu-qing
Wang, Zhen-ru
 
Wei, Zhen-kai
Xiao, Le-yao
Xu, Jian
Xu, Mo-han
 
Xu, Tian-hui
Xu, Yi-ran
Yan, Zi-xuan
Yang, Ming-zhong
 
Yang, Xu
Yang, Yu-qi
Yang, Zhen-yuan
Yao, Li
 
Zhang, Gao-chen
Zhang, Hong-yi
Zhang, Jing-qi
Zhang, Xian-cheng
 
Zhang, Zhao-lin
Zhang, Zhen-ru
Zhang, Zhuo-jin
Zhou, Zi-chu
 
Zhu, Qi
Zhu, Reng-qi

2019 BIOS modules

Biochemistry

Aseptic technique
Principles of protein purification and separation
Protein separation by SDS-PAGE
Protein purification and enzymatic assay
Protein structure and modeling

Cell Biology

Make good controls
Tissue culture and mammalian cell transfection
Prepare slides for microscopy
PCR amplify a gene of interest and Gibson assembly
Optimize an experimental protocol, yourselfMouse Genetics

Handle mouse
Animal rights and animal welfare
Mouse genotyping
Animal behavior analysis
Behavioral phenotypic experiment design

Fish Genetics

Zebrafish husbandry
Recognize all stages of fish embryo development
Microinjection
Drug treatment and phenotype observation
Fish genotyping
Fly Genetics

Handle adult fly and its embryo
Fly cross and related knowledges
Identify balancer markers and design cross
Transposable elements in fly

Plant Genetics

Effects of light on plant growth and development
Agrobacterium-mediated transformation
Tobacco transient transfection
Phenotypic detection of seedlings
Plant genomic DNA extraction and genotyping
Arabidopsis dissection

2019 OUTSTANDING BIOS TEACHING ASSISTANTS

 
Yang, Lin
Pan, Cheng-fang
Zhou, Hai-tao
Wang, Wen-yuan
 
Zhao, Quan
Ge, Hao-ran
Xie, Fa-min
Zhu, Tong-dan
 
Tan, Shi-shang
Zhang, Zi-xuan