congratulations, 2021 BIOS participates

2021 BIOS Group Photo

2021 BIOS students

 
An, Ting-yi
Chai, Pei-han
Chen, Xin-ran
Cheng, Hao-yu
 
Dong, Zhong-zheng
Fan, Zhuo-yu
He, Yuan-long
Hou, Ming-lin
 
Hu, Fei
Huang, Yu-yan
Li, Dan-tong
Li, Ran
 
Li, Yong-zhen
Li, Zhi-li
Liang, Yun-ying
Liu, Han-yi
 
Liu, Kai-ming
Liu, Le-yi
Liu, Yun-jia
Luo, Yin-kun
 
Ma, Ming-yang
Shi, Yu-kan
Song, Cheng-shang
Song, Jin-xu
 
Tai, Rui
Tan, Zhi-ying
Tang, Wen-xu
Tang, Yue-hui
 
Wang, Si-yuan
Wang, Yi-zhuo
Wang, Yi-jun
Wang, Zhang-fan
 
Wang, Zi-han
Wang, Zi-yun
Xu, Hao-xiang
Xu, Xin-yi
 
Zhang, Xiao-yuan
Zhao, Rui-kang
Zhao, Zi-xin
Zhou, Xiao-han
 
Zhu, Bin

2021 BIOS modules

Biochemistry

Aseptic technique
Principles of protein purification and separation
Protein separation by SDS-PAGE
Protein purification and enzymatic assay
Protein structure and modeling

Cell Biology

Make good controls
Tissue culture and mammalian cell transfection
Prepare slides for microscopy
PCR amplify a gene of interest and Gibson assembly
Optimize an experimental protocol, yourself

Fish Genetics

Zebrafish husbandry
Recognize all stages of fish embryo development
Microinjection
Drug treatment and phenotype observation
Fish genotyping
Fly Genetics

Handle adult fly and its larva
Fly cross and related knowledges
Identify balancer markers and design cross
UAS/Gal4 and MARCM applications

Plant Physiology

Effects of light on plant growth and development
Agrobacterium-mediated transformation
Tobacco transient transfection
Phenotypic detection of seedlings
Plant genomic DNA extraction and genotyping
Arabidopsis dissection

2021 OUTSTANDING BIOS TEACHING ASSISTANTS

 
Ma, Qin-yi
Yao, Yu-qi
Long, Han
Cheng, Qi-can
 
Lin, Lang
Wang, Jing-yu
Zhu, Tong-dan
Zhu, Yu-qi